Almindelige Betingelser for anvendelse af web

Det følgende benævnt "Almindelige Betingelser".

Site Operatør

CzechProject spol. s r.o.
Termesivy 41,
Prag 10, Michle
580 01
Tjekkiet
Organisations identifikationsnummer: 25942344
Skatte-identifikationsnummer: CZ 25942344
Registreret i handelsregistret føres af byretten i Hradec Králové afsnit C, indsætte 16375.

Det følgende benævnt "Operator".

Kontakt e-mail:

Bruger

Bruger er alle besøgende af hjemmesiden www.iq-tester.cz og dens lokaliserede nationale versioner www.iq-tester.dk (herefter benævnt "Web").

Rettigheder og forpligtelser for brugere

Brugeren er forpligtet til at overholde de generelle betingelser for Web. Hermed accepterer web-brugeren fuldt ud disse betingelser samt bekræfter, at han har læst og forstået betingelserne og er indforstået med disse.

Hvis der opstår fejl på internettet, som forhindrer brugeren i korrekt brug, er brugeren
autoriseret til at kontakte en operatør via kontakt e-mail.

Brugeren har mulighed for at opsige kontrakten med operatøren, i tilfælde af at betingelser ikke overholdes af operatør, og testen ikke er blevet evalueret.

En bruger, som er en individuel, erklærer sig hermed enig i, at behandlingen af disse personoplysninger: navn, efternavn, e-mail-adresse, alder, telefonnummer, resultatet af IQ-test (herefter alle samlet benævnt „personlige data“) og at for udførelsen af IQ test score, for opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser til at levere tjenesteydelser og for at sende kommerciel kommunikation af den erhvervsdrivende. Brugerens personlige oplysninger kan videregives til tredjemand, og kan overføres til udlandet. Til at behandle personoplysninger om brugeren, kan operatøren pålægge en tredje person, som en processor.

Brugeren kan kontakte operatør via e-mail og kræve fjernelse af personoplysninger fra databasen, og den erhvervsdrivende er i så fald forpligtet til at gøre dette hurtigst muligt.

Rettigheder og forpligtelser af Operatør

Operatøren skal overholde de almindelige betingelser af Web.

Operatør forbeholder sig ret til at ændre disse generelle betingelser. Revideret Almindelige Betingelser træder i kraft på dagen for offentliggørelsen på internettet.

Evaluering af test

Evaluering af test på nettet, er fastsat gennem teknologi PREMIUM SMS. Udbyderen af afgiften ved PREMIUM SMS er et selskab fortumo.com. Bliver brugeren bedt om at færdiggøre test evaluering ved at sende en SMS-besked. Baseret på denne sms, vil en bruger modtage en bekræftelseskode, hvorefter han vil være i stand til at få adgang til evalueringstesten. Pris for 1 PREMIUM SMS-besked er 50 kr. + trafiktakst, incl. Moms. Brugeren anerkender, at for at vurdere testen skal PREMIUM SMS-tjenesten være aktiveret på din mobil af operatøren.

Hvis brugeren ikke modtager en SMS besked med en bekræftelseskode, kan han kontakte operatør via kontakt e-mail.

Fortrydelsesret

enkeltstående tjenester

De kan fortryde den indgåede aftale om køb af den pågældende indholdstjeneste efter forbrugeraftalelovens § 17.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har indgået aftalen.

Hvordan fortryder De? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette den os om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til:

MindMatics AG
Marcel-Breuer-Str. 18
80807 München

Tlf: +45 7027 6527

Det forhold, at vi allerede har leveret indholdstjenesten helt eller delvis, begrænser ikke Deres fortrydelsesret.

Disse generelle betingelser skal træde i kraft ved offentliggørelsen på internettet.

 

Udgivet: Prag 15. 9. 2009