Historien om intelligens måling

Begyndelsen på måling af intelligens kan findes i anden halvdel af det 19. århundrede. På det tidspunkt, i stedet for de nu kendte IQ test, blev måling af reaktionsevne brugt til at måle intelligens, dDermed den hastighed, hvormed en person reagerer på en sensorisk stimulation.

Begyndelsen af måling af intelligens

Begyndelsen på måling af intelligens kan findes i anden halvdel af det 19. århundrede. På det tidspunkt, i stedet for de nu kendte IQ test, blev måling af reaktionsevne brugt til at måle intelligens, dDermed den hastighed, hvormed en person reagerer på en sensorisk stimulation.


Intelligens - evnen til at håndtere udfordringer

 

En vigtig faktor i historien for måling af intelligens er Alfred Binet, der mente, at der er en sammenhæng mellem hjernens størrelse og intelligens, og derfor i mange år arbejdede med hjerne målinger af studerende og elever, der ikke alene var over gennemsnittet, men også uder gennemsnittet. De målte forskelle var så svage, at de ikke var afgørende for at bekræfte den hypotese. Binetter udviklede derfor et nyt koncept for intelligens - udformningen af intelligens som evnen til at løse opgaver og problemer.

 

Sådan identificeres intelligente børn

Baseret på dette nye begreb udarbejdede Binet eksempler for forskellige aldersgrupper af børn. Hvis barnet besvarede 90% af spørgsmålene korrekt, ansås de for at være mentalt sunde og de forventes at klare sig godt i skolen.Binetter ønskede at lære at kunne definere hvad adskilte intelligente børn fra de mindre intelligente , der burde modtage ekstra opmærksomhed.

Dette værktøj blev skabt for at afgøre, hvor mange år barnet er åndeligt tilbage eller fremad i sammenligning med deres jævnaldrende.I forbindelse med denne gennemførelse stammer begrebet mental alder, som bruges til at bestemme værdien af intelligens, kendt som intelligens kvotienten - IQ (mental alder / kronologiske alder x 100).

 

IQ tests

Den første IQ test fandt sted i 1905 og siden er IQ test løbende moderniseret og tilpasset og disse modificerede udgaver er blevet anvendt indtil i dag. Brugen af IQ tests blev mere udbredt (f.eks. blev de brugt af den amerikanske hær under Første Verdenskrig, og IQ blev målt til udvælgelse af ansøgere til jobbet).

I dag har vi mange tests til måling af intelligens, som normalt tager mere end en times tid.
Men det blev bekræftet, at måling af reaktionstid ikke var relateret til intelligens, og at skolens resultater ikke afhang af resultaterne fra disse test.

IQ test

Medfødt intelligensTest dit niveau af medfødt intelligens i en enestående IQ test...

Numerisk intelligensTestning af den numeriske intelligens retter sig frem for alt mod...